недеља, 17. јануар 2016.

OSNOVNA DELATNOST: IZIGRAVANjE ZAKONA ili ORGANIZOVANA PLjACKA GRADjANA PREKO EPS-a I PRUZANjA KOMUNALNIH USLUGA

Poštovani,

i posle višegodišnjeg ukazivanja "davaocima" komunalnih usluga (JP "Gradsko stambeno", JKP "Infostan") da svoje poslovanje - ispostavljanje mesečnih računa za pružene komunalne usluge, usklade sa zakonima Republike Srbije i pravilima struke iz tehničke oblasti za svaku pojedinu komunalnu uslugu, te nakon podnošenja prijava:

 

-       nadležnim inspekcijskim organima opštine, grada, republike,

-       Ustavnom sudu (Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda br. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014") je u Članu 1. PROTIVUSTAVNA I SUPROTNA ZAKONIMA KOJI REGULIŠU OBLAST INVESTICIONOG ODRŽAVANjA I SNABDEVANjA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM !!!),

-       zaštitniku građana,

-       Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,

-       Državnoj revizorskoj instituciji,

-       Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije,

-       Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

 

i drugim institucijama i organizacijama, koje su na bilo koji način povezane ili zainteresovane za pravilan rad i kontrolu rada javnih preduzeća - davalaca usluga, prevashodno u oblasti snabdevanja električnom energijom, te nakon odbačene krivične prijave protiv odgovornih lica iz JKP "Infostan" (VIŠE NEGO SRAMAN ODGOVOR Marković Ivana, zamenika javnog tužioca), odbačene krivične prijave eminentnih i respektabilnih organizacija za zaštitu prava potrošača, takođe protiv JKP "Infostan", ipak je početkom oktobra 2015. godine Rodoljub Šabić - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti JAVNO PRIZNAO: "Računi za "Infostan" nisu po zakonu" http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/595513/Sabic-Racuni-za-Infostan-nisu-po-zakonu, pri čemu se ovo priznanje odnosilo samo na deo računa u kome je iskazana stavka OSIGURANjE STANA koja NIJE KOMUNALNA VEĆ KOMERCIJALNA USLUGA, našta su ukazivali iz organizacija za zaštitu prava potrošača.

 

Pri tome se od strane nadležnih za kontrolu pravilnog rada davalaca usluga (preduzeća za proizvodnju i distribuciju energenata i javnih komunalnih preduzeća) svesno zaboravlja - NAMERNO SE PREĆUTKUJE, da su mesečni računi koje ispostavlja JKP "Infostan" puni nepravilnosti u načinu obračuna komunalnih usluga, a ima i prikazanih stavki koje to nisu:


-       ODRŽAVANjE STAMBENIH ZGRADA,
-       ZAJEDNIČKA ELEKTRIČNA ENERGIJA,
-       korišćenje vodnog dobra,
-       ekološka zaštita,
-       korišćenje građevinskog zemljišta - ZEMLjIŠTE JE VEĆ PLAĆENO PRILIKOM IZGRADNjE OBJEKTA I KASNIJE KROZ OTKUP STANOVA !!!
-       KAMATA NA KAŠNjENjE !?!?!?

I pored izveštaja Državne revizorske institucije o MNOGOBROJNIM NEPRAVILNOSTIMA U RADU JKP "Infotan" iz Beograda - Izveštaj Broj: 400-2391/2013-01 od 25.12.2013. godine, u Arhivi izveštaja za 2013. godinu na adresi http://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji/arhiva-2013.165.html, naveden pod rednim brojem 2 u grupi Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava (http://www.dri.rs/php/document/download/173/2) gde je na oko 200 strana državni revizor nesumnjivo utvrdio kršenje zakona od strane JKP "Infostan", a na štetu krajnjih korisnika kao potrošača i to tako što je, između ostalog, ovo javno komunalno preduzeće NEZAKONITO OBRAČUNAVALO ZATEZNU KAMATU !!! te i pored krivične prijave koju su podnele četiri nezavisne organizacije potrošača, navedeno javno komunalno preduzeće NIJE UREDILO FAKTURE na taj način da odvoji komunalne od komercijalnih usluga !!!

To dalje za posledicu ima "fraus legis" - izigravanje propisa od strane JKP "Infostan", jer dostavljanjem samo izvoda iz poslovnih knjiga izvršiteljima, bez adekvatnih faktura, nadležni u JKP "Infostan" prikrivaju NEUPODOBLjENOST postojećih faktura za prinudnu naplatu preko izvršitelja, jer te fakture, pored komunalnih, sadrže i komercijalne usluge, uključujući i uslugu osiguranja, održavanja stambene zgrade, zajedničku električnu energiju i druge, gore navedene usluge koje NEMAJU STATUS KOMUNALNIH USLUGA !!!

Svedoci smo da ova pojava ORGANIZOVANOG PLjAČKANjA GRAĐANA Beograda NIJE SAMO SPECIFIKUM PRESTONICE, NEGO DA JE TO OPŠTA POJAVA I U DRUGIM GRADOVIMA Republike Srbije: u Novom Sadu građani se žale na rad JKP "Informatike" (Izveštaj Broj: 400-1601/2014-06/7 od 18.12.2014. godine, u Arhivi izveštaja za 2014. godinu na adresi http://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji/arhiva-2014.315.html, naveden pod rednim bro-jem 11 u grupi Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava http://www.dri.rs/php/document/download/424/2), u Nišu građani protestuju protiv JKP "GRADSKA TOPLANA NIŠ", ... A SVE PO ISTOM OSNOVU: NEZADOVOLjSTVO PROUZROKOVANO DEGRADACIJOM I NEUREĐENOŠĆU SISTEMA I OPŠTIM JAVAŠLUKOM U POSLOVANjU, TJ. PRUŽANjU USLUGA, KOJE SE UGLAVNOM MANIFESTUJE U NEMOGUĆNOSTI GRAĐANA DA KONTROLIŠU SISTEM ISPORUČENIH KOMUNALNIH USLUGA.

 

Jedan od poslednjih dokaza, u moru sličnih, je slučaj porodice Ribać, koji je opisan na internet adresi http://www.opozicionar.com/porodica-ribac-ova-drzava-je-lopov-a-mi-smo-dokaz/.

 

Iz slučaja porodice Ribać možemo izvući neposredan dokaz da zajedničku električnu energiju treba da naplaćuje EPS, a ne komunalna preduzeća JKP "Infostan", JKP "Informatika" i druge, koje za to NISU OVLAŠĆENE !!!

 

Postavljaju se sledeća pitanja:

 

-       ko je vlasnik/titular električnog brojila koji meri "zajedničku" potrošnju električne energije u stambenom objektu,

-       ko je ovlašćen da izvrši uvid u stanje/očita brojila koji meri "zajedničku" potrošnju električne energije u stambenom objektu,

-       po kom osnovu javna komunalna preduzeća naplaćuju uslugu, za čije isporučenje je ovlašćen drugi privredni subjekt,

-       na koji način se naplaćena usluga "zajednička energija" vraća isporučiocu usluge - u ovom slučaju EDB,

-       kom pravnom/fizičkom licu se dostavljaju mesečni računi za utrošenu "zajedničku" električnu energiju,

-       gde se može izvšiti uvid u propisanu metodologiju obračuna utroška "zajedničke" električne energije i koja je to metodologija po kojoj se vrši razrez po vlasnicima stanova,

-       gde se može izvršiti uvid koji su sve uređaji priključeni na električno brojilo koje meri utrošak "zajedničke" električne energije,

-       da li su ti uređaji, priključeni na električno brojilo koje meri utrošak "zajedničke" električne energije, ispravni i dokaz o tome,

 

I OSNOVNO PITANjE: DA LI KONTROLNI UREĐAJI ZA MERENjE UTROŠKA ELEKTRIČNE ENRGIJE, POJEDNINAČNO PO STANOVIMA I "ZAJEDNIČKI" IMAJU VAŽEĆE ATESTE U SKLADU SA PROPISIMA Republike Srbije ???

 

Ako nemaju odgovarajuće ateste o ispravnosti/baždaranju, da li su onda mesečni računi za utrošenu električnu energiju validni ili na ovaj način EDB vrši potkradanje građana ???

 

Svi privreni subjekti, pa između ostalog i javna komunalna preduzeća DUŽNA SU DA SVOJA POSLOVANjA I PRUŽANjE USLUGA USKLADE SA VAŽEĆIM ZAKONIMA Republike Srbije, PROPISIMA, PRAVILIMA STRUKE I MEĐUNARODNO PRIZNATOM MERNOM SISTEMU JEDINICA, ŠTO NIJE SLUČAJ.

 

Kontrolni državni sistem je urušen i daje punu logističku podršku gore navedenim preduzećima u protivpravnom sticanju materijalnih sredstava, pa ima elemenata krivičnih dela: zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanja javnih isprava, nesavesnog poslovanja u privredi, te saučestvovanje u navedenim krivičnim delima.

 

Potrošačima jedino ostaju organizacje za zaštitu njihovih prava, ali je i ovaj svojevrsni vaninstitucionalni sistem kontrole davalaca usluga načet dana 5.8.2014. godine, potpisivanjem UGOVORA O DONACIJI, zaključenim između JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJA" (Broj 1373/8-14) kao DONATORA i NACIONALNE ORGANIZACIJE POTROŠAČA SRBIJE (Broj: 923 od 6.8.2014. godine) kao PRIMAOCA DONACIJE !!!

 

Ovim činom svojevrsnog finansiranja od strane direktno suprotstavljenog oponenta čije poslovanje/ispravnost pružanja usluga treba da kontroliše, otpupljuje se oštrica i amortizuje jedna organizacija za zaštitu potrošača, koja u svom prefiksu nosi pridev NACIONALNA, što dalje implicira na zaključak da ista treba da štiti i interese drugih građana Srbije, a ne samo onih koji žive u Vojvodini.

 

DA LI JE RAZLOG AMORTIZOVANjA NACIONALNE ORGANIZACIJE POTROŠAČA SRBIJE TO ŠTO SE USKORO OPET OČEKUJE PROTIVUSTAVNA I PROTIVZAKONITA NAPLATA TELEVIZIJSKE PRETPLATE PREKO RAČUNA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU ????

 

Ovakav vid doniranja novčanog iznosa u vrednosti od =4.490.000,00 din u neto iznosu, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u direktnoj je suprotnosti sa Članom 136. stav 5 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Službeni glasnik RS" br. 62/2014), jer predstavlja sukob interesa u smislu stava 5. ovog člana, kada situacija u kojoj lice u svojstvu predstavnika, organa ili člana organa udruženja, odnosno saveza, ima privatni, poslovni ili drugi interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje lice u navedenom svojstvu na način koji može da ugrozi nezavisnost udruženja, odnosno saveza u ostvarivanju ciljeva za koje je osnovan.

 

Potpisivanje UGOVORA O DONACIJI Broj 1373/8-14 od 5.8.2014. godine je IZIGRAVANjE ZAKONA I PLjAČKANjE PORESKIH OBVEZNIKA, ZAŠTA ODGOVORNA LICA U OBA PRIVREDNA SUBJEKTA TREBA DA SNOSE ODGOVARAJUĆE KONSEKVENCE, a ako građani treba da danima animiraju, daju instrukcije i uputstva zaposlenima u organima uprave i komunalnim preduzećima onda ti isti zaposleni treba da pronađu drugo uhlebljenje i prepuste posao odgovornijima i stručnijima ... "


Nakon svega iznetog građani/potrošači mogu da zaključe da se suočavaju sa jednim dobro organizovanim sistemom pljačke, u kome organi uprave, umesto da budu korektivni i kontrolni faktor, aktivno saučestvuju u navedenoj radnji, pružajući punu logističku podršku "davaocima" usluga/prodavcima, uvlačeći u taj, NEPRIMEREN I PROTIVPRAVAN sistem "odbrane" i pojedine organizacije za zaštitu potrošača, koje u svom nazivu imaju prefiks "NACIONALNA" i naziv domicilne države.

Dobro je poznat (NE)rešen slučaj sa NACIONALNOM ŠTEDIONICOM, počev od upotrebe naziva, pa preko poslovanja …

Da li će u taj sistem "odbrane" biti uključena još neka organizacija za zaštitu prava potrošača, čime se potpuno obesmišljava svrha njihovog postojanja, a potrošači prepuštaju sami sebi i na milost i nemilost "davaocima" usluga/prodavcima, pokazaće vreme.


S poštovanjem,

Dejan Ilić

From: Dejan [mailto:ilicdejan@mts.rs]
Sent: sreda, 7. oktobar 2015 19:23
To: 'office@istinomer.rs'
Subject: FW: ODRZAVANjE NIJE KOMUNALNA USLUGA - Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High


From: Dejan [mailto:ilicdejan@mts.rs]
Sent: ponedeljak, 5. oktobar 2015 23:33
To: 'redakcija@opozicionar.com'
Subject: ODRZAVANjE NIJE KOMUNALNA USLUGA - Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

u vezi sa tekstom "Varaju gde stignu: Gradsko stambeno častimo sa 500 dinara !", objavljenog na http://www.opozicionar.com/varaju-gde-stignu-gradsko-stambeno-castimo-sa-500-dinara/, kao i sa http://novibeogradafera2.blogspot.rs/2015/10/prijava-na-naplacene-neisporucene.html u prilogu Vam dostavljam tehnologiju i način potkradanja građana kroz sistem "objedinjene naplate" komunalnih usluga.

Održavanje NE MOŽE I NEMA AKONTATIVNI KARAKTER, pa da se "puni" neki virtuelni račun, već se radovi na održavanju stambenog objekta izvode kada se za to ukaže potreba ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom, po planski predviđenoj proceduri i unapred utvrđenim vremenskim intervalima.

Postavlja se pitanje ko je ovlašćen da upravlja tim sredstvima. JKP "Infostan" SVAKAKO NIJE, A PONAJMANjE JE I JP "Gradsko stambeno" jer po Članu 11. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011) stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.

Prema Članu 11. stav 2. navedenog zakona o održavanju, stambena zgrada ima pečat i račun !!!

Dakle, definisani su svi potrebni preduslovi za upravljanje poslovima na održavanju stambenih objekata, pa uplaćivanje novca na račun koji NE PRIPADA STAMBENOJ ZGRADI I KOJA TIM NOVCEM NE RASPOLAŽE NITI UPRAVLjA, PREDSTAVLjA FINANSIJSKO - PRAVNI PREKRŠAJ !!!

Prosečan iznos od =500,00 din SE PROTIVPRAVNO UPLAĆUJE NA RAČUN JKP "Infostan" KOJIM DALjE VEROVATNO RASPOLAŽE PARTIJSKA OLIGARHIJA GRADSKE UPRAVE.

JP "Gradsko stambeno" je samo izvođač radova, kao i svaki "vukovac" na slobodnom tržištu rada, koji i NEMA ODGOVARAJUĆU ŠIFRU DELATNOSTI ZA IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA, A NEMA NI OPERATIVU, VEĆ ISTU IZNAJMLjUJE, I OVDE SE JAVLjA KAO JEDAN OD POSREDNIKA - MENADžERA U LANCU OTIMANjA NOVCA OD GRAĐANA !!!

Iako je UREDBA O ODRŽAVANjU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) još 1993. godine definisala vrstu investicionih radova, koja obuhvata grupu od 24 različite operacije, kao i vrstu radova na tekućem održavanju, u koju spada grupa od 11 različitih operacija, u računima koje je ispostavljao JKP "Infostan" sve do kraja 2009. godine, PAUŠALNO JE PRIKAZIVANA stavka "Održavanje" TAKO DA NIKADA NISTE NI ZNALI KOJI SU RADOVI IZVEDENI A KOJI NE, A MAHOM NISU NIKADA IZVOĐENI !!!!

Postupajući u skladu sa smernicama, verovatno dobijenim od zaštitnika: Ministarstva trgovine i/ili gradske uprave, JKP "Infostan" svega par meseci, 2 ili 3, u mesečnim obračunima za "pružene komunalne usluge" analitički prikazuje vrstu radova, uglavnom iz grupacije investicionih radova, kao što su:

·         ODRŽAVANjE KROVA,
·         ODRŽAVANjE ZGRADE,
·         ODRŽAVANjE FASADE.

Nakon izvršene reklamacije da ovi radovi NIKADA NISU IZVEDENI na stambenom objektu u Gramšijevoj 4A na Novom Beogradu, a verovatno je bilo sličnih reklamacija i za druge objekte, vrlo brzo shvataju da se mogu naći u ozbiljnom problemu, jer za izvođenje ovakve vrste radova potrebno je da postavite skele, da se radnici šetaju po krovovima, ŠTO BI PREDSTAVLJALO SVOJEVRSNU OPSADU Beograda SVAKOG MESECA, te brže - bolje ova analitika koja se tiče održavanja NESTAJE I PONOVO SE PRIBEGAVA PAUŠALNOM PRIKAZIVANjU: "ODRŽAVANjE ZGRADE SA LIFTOM", ŠTO NE ZNAČI APSOLUTNO NIŠTA KADA SE IMAJU U VIDU RELEVANTNE ZAKONSKE ODREDBE I SPOMENUTA UREDBA O ODRŽAVANjU !!!

JKP "Infostan", JP "Gradsko stambeno", uz svesrdnu i logističku pomoć Ministarstva trgovine, gradske uprave grada Beograda i opštinskih uprava gradskih opština na teritoriji grada Beograda, dale su sebi za pravo, da SUPROTNO Zakonu održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011) PREOTMU UPRAVLjAČKA PRAVA NA ODRŽAVANjU STAMBENIH ZGRADA I DA PROTIVPRAVNO RASPOLAŽU NOVCEM GRAĐANA, IAKO NA TO NEMAJU NIKAKAV PRAVNI OSNOV !!!

Ako se ima u vidu da gradska uprava grada Beograda, preko inkasanta JKP "Infostan" uzima novac za uslugu "ODRŽAVANjE ZGRADE SA LIFTOM", ma šta god to značilo, ONDA JE ISTA I ODGOVORNA u slučajevima:NARAVNO DA U OBA OVA SLUČAJA, KAO I SVIH PRETHODNIH GODINA, NIKO NIJE SNOSIO ODGOVORNOST NITI SU PREDUZETE MERE PROTIV NADLEŽNIH !!!

NAMERNO SE ZABORAVLjA DA JE PRE PAR GODINA, USLED PADA LEDENICA SA KROVA STAMBENE ZGRADE U Branovoj ULICI, ŽIVOT IZGUBIO NAŠ STARIJI SUGRAĐANIN I PO DOBROM, STAROM SRPSKOM OBIČAJU NIKO NIJE SNOSIO ODGOVORNOST, NITI JE BILO KO ODGOVARAO I U SLUČAJEVIMA:

-         Ledenica usmrtila ženu u Beogradu, utorak 7.2.2012, u Paunovoj ulici na Banjici

-         Beograd: Ledenica povredila devojku, 10.2.2012. godine

U tom kontekstu i SISTEMU ORGANIZOVANE ANARHIJE, potpuno je razumljiva izjava Zagorke Panić - sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove, koja ima za cilj UMANjENjE POTPUNE ODGOVORNOSTI SVOJIH KOLEGA I NADLEŽNOG GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA (opštinskog ili gradskog, svejedno je), jer time anulira i svoju odgovornost, kao i odgovornost Načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove ili kog drugog rukovodioca, koji delegira zadatke građevinskim inspektorima i pravi teritorijalni raspored njihovog rada.


S poštovanjem,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
sudski veštak za građevinarstvo

From: Dejan [mailto:ilicdejan@mts.rs]
Sent: nedelja, 4. oktobar 2015 21:58
To: Sindikat Novi Beograd
Cc: 'Republicka unija potrosaca'
Subject: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

u vezi sa informacijama po pitanju PROTIVZAKONITOG NAPLAĆIVANjA OSIGURANjA NEPOKRETNOSTI kroz objedinjen sistem KRAĐE ("naplate") - preko uplatnica koje isporučuje JKP "Infostan", a koje informacije su objavljene u tekstovima:

 

-         "Šabić: Računi za "Infostan" nisu po zakonu" na adresi http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/595513/Sabic-Racuni-za-Infostan-nisu-po-zakonu

 

-         "Ovako možete da odjavite osiguranje sa računa za "Infostan" na adresi http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/595532/Ovako-mozete-da-odjavite-osiguranje-sa-racuna-za-Infostan

 

i analizom prethodnih tekstova na istu temu, a poslednja je bila u martu 2012. godine, takođe u dnevnim novinama BLIC, može se primetiti zakonomernost pojavljivanja ove teme u dnevnoj štampi, o jednoj POTPUNO NEUREĐENEOJ I NAMERNO NEDOREČENOJ OBLASTI KOJA TREBA DA POVEŽE PLAĆANjE USLUGA IZ KOMUNALNE DELATNOSTI, ODRŽAVANjA STAMBENIH SGRADA SA VLASNIČKOM STRUKTUROM.

 

NAMERNO SE PREĆUTKUJE DA ODRŽAVANjE STAMBENIH ZGRADA NE SPADA U KOMUNALNE DELATNOSTI - USLUGE, KAO ŠTO NE SPADAJU NI:


-         zajednička električna energija,
-         korišćenje vodnog dobra,
-         ekološka zaštita,
-         korišćenje građevinskog zemljišta - ZEMLjIŠTE JE VEĆ PLAĆENO PRILIKOM IZGRADNjE OBJEKTA I KASNIJE KROZ OTKUP STANOVA !!!
-         KAMATA NA KAŠNjENjE !?!?!?

Održavanje stambenih zgrada, koju čine grupa građevinskih radova, pripada investicionom i tekućem održavanju shodno odredbama:

-         Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011) http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_odrzavanju_stambenih_zgrada.html,

-         Član 12. ZAKONA O STANOVANjU ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011) http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_stanovanju.html,

-         UREDBE O ODRŽAVANjU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/uredba-o-odrzavanju-stambenih-zgrada-i-stanova.

Ako se uzme prosečna vrednost od =539,10 din (za dvosoban stan) za uslugu "ODRŽAVANjE ZGRADE SA LIFTOM", koja se u velikom procentu NE IZVRŠAVA U SKLADU SA NAVEDENIM ZAKONIMA I UREDBOM, i to pomnoži sa 1.000.000 stambenih jedinica u Beogradu, dobije se impozantna, BESPRAVNO prikupljena suma na mesečnom nivou, pa i na godišnjem.

Da li je iz tog fonda, akumuliranog na PROTIVPRAVAN NAČIN, izvršeno renoviranje zgrada JKP "Infostan" i JP "Gradsko stambeno" u Danijelovoj 33 kao i kupovina vozila za JP "Gradsko stambeno", koji su dugi niz godina, za vreme vladavine komunista izgledali jadno i bedno - socijalnoparizerski !!!

Isporučenu električnu energiju kontroliše, obračunava i naplaćuje EPS SNABDEVANjE d. o. o. Beograd. Po kom onda osnovu JKP "Infostan" NAPLAĆUJE zajedničku električnu energiju, kada NIJE OVLAŠĆEN DA VRŠI KONTROLU I OBRAČUN UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE U ZGRADAMA, NITI IMA STRUČNE KADROVE OSPOSOBLjENE DA VRŠE KONTROLU UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ???
ODAKLE IM KLjUČEVI OD ZAJEDNIČKIH ELEKTRIČNIH ORMANA I OVLAŠĆENjE DA ISTE OTVARAJU I ČITAJU MERILA ????

Obračunske jedinice za iskazane usluge u mesečnim računima nisu u skladu sa priznatim međunarodnim sistemom jedinica https://bs.wikipedia.org/wiki/SI_sistem i mernim jedinicama koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica (Systeme International d׳Units, SI), a koje se mogu koristiti u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi metrologije http://www.dmdm.rs/PDF/Zakoni/Zakon%20o%20metrologiji2.pdf, kao i način njihove upotrebe

OBRAČUNSKA MERNA JEDINICA ZA "zajedničku električnu energiju", "korišćenje vodnog dobra", " ekološku zaštitu", "ODRŽAVANjE ZGRADE SA LIFTOM" NIKAKO NE MOŽE BITI m2 !!!

NIJE JASNO NI KOJI SU MATEMATIČKI ILI NEKI DRUGI NAUČNI METODI I MODELI UPOTREBLjENI DA SE NEKOPMATIBILNE MERNE JEDINICE, KAO [ W ], [ m1 ], [ m3 ] VOLŠEBNO SVEDU NA [ m2 ] ????

ZAŠTO U STANOVINA NEMA UREĐAJA ZA MERENjE POTROŠNjE VODE, TOPLOTNE ENERGIJE, ... RADI KONTROLE ISPOSTAVLjENIH MESEČNIH RAČUNA ???

O SVIM OVIM NEPRAVILNOSTIMA U NAČINU OBRAČUNA I ISPOSTAVE RAČUNA ZA "PRUŽENE" KOMUNALNE USLUGE I ONE KOJE TO NISU, A NALAZE SE PRIKAZANE NA MESEČNOM RAČUNU, OBAVEŠTENI SU:

-         Ministarstvo trgovina, više puta,
-         JKP "Infostan" - 14.2.2011. godine,
-         Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, PODNOŠENjEM KRIVIČNE PRIJAVE 8.9.2010. godine,
-         Udruženje tužilaca, 5.8.2010. godine,
-         Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, 5.8.2010. godine,
-         Zaštitnik građana, 5.8.2010. godine,
-         Vrhovni sud Srbije, 9.2.2010. godine ('predstavke.vss@vrh.sud.rs', 'vss@vrhovni.sud.sr.gov.yu'; 'ljupka.nikolic@vrhovni.sud.sr.gov.yu'; 'gradjansko.vss@vrh.sud.rs'),
-         ondašnji opštinski sudovi u Beogradu, 28.12.2009. godine ('prvisud@sbb.rs'; 'info@drugisudbg.org.yu'; 'trecisud@yahoo.com'; Četvrti opštinski sud; 'petisud@yahoo.com'; 'office@petisud.com'; 'jaserbia@verat.net'; 'office@pravosudna-mreza.org.rs'; 'djurica.tatjana@beograd.tr.sud.rs'; 'djuranovic.stevo@beograd.tr.sud.rs'),
-         Državna revizorska institucija, 28.12.2009. godine ('kabinet@dri.gov.rs'),
-         razna udruženja potrošača,
-         sredstva javnog informisanja,
-         ...

Zbog NEOVLAŠĆENOG I PROTIZAKONITOG NAPLAĆIVANjA OSIGURANjA kroz sistem OBJEDINjENE KRAĐE, protiv JKP "Infostan" i odgovornog lica u pravnom licu i njegovih prethodnika, podneta je krivična prijava Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, dana 30.12.2014. godine.
Dokaz: u prilogu ovog dopisa.

Prema saznanjima dobijenim od zastupnika Republičke unije potrošača, NI NA OVU KRIVIČNU PRIJAVU NADLEŽNI ORAGNI I INSTITUCIJE NISU REAGOVALI ...

NIJE TEŠKO ZAKLjUČITI DA SU GRAĐANI Beograda, a i Republike Srbije u širem smislu, taoci jedne dobro organizovane grupe, čije krajnje odredište treba da bude: Bor, Majdanpek, Zlot, Vrška čuka, aleksinačko-despotovački rudnici, ...

NAJBOLjI KOMENTAR O STANjU U "PRAVOSUĐU" KOJE U OSNOVI TREBA DA ŠTITI PRAVNI POREDAK, A NE LIČNE INTERESE KRIMINOGENIH LICA KOJA SU OKUPIRALA ORGANE UPRAVE, DRŽAVNE INSTITUCIJE I PREDUZEĆA, DAT JE NA ADRESI http://www.teleprompter.rs/radnici-protestovali-ispred-sns-a-naprednjaci-ih-ignorisali.html.


S poštovanjem,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
sudski veštak za građevinarstvo

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: ponedeljak, 12. januar 2015 23:29
To: 'javno@birn.eu.com'
Cc: Denis Perinčić; Mirjana Vešović; Goran Mitrović, adv.; Gorica Lazić 1; Mirjana Ćirić; 'Mirjana Markovic'
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

obraćam Vam se u vezi sistema ORGANIZOVANE pljačke, koji ste obradili u tekstu "EPS ŠALjE NEISPRAVNE RAČUNE", objavljenog na internet adresi http://javno.rs/istrazivanja/eps-salje-neispravne-racune, i u prilogu Vam dostavljam još jedan dokaz o ORGANIZOVANOJ PLjAČKI GRAĐANA PUTEM SISTEMA OBJEDINjENE KRAĐE, koju političke BITANGE I KRIMINALCI posprdno nazivaju "naplatom" !!!

 

Račune za komunalne usluge koje dostvlja JKP "Infostan" su takođe NEISPRAVNI !!!

 

-         zajednička električna energija,
-         korišćenje vodnog dobra,
-         ekološka zaštita,
-         korišćenje građevinskog zemljišta - ZEMLjIŠTE JE VEĆ PLAĆENO PRILIKOM IZGRADNjE OBJEKTA I KASNIJE KROZ OTKUP STANOVA !!!
-         KAMATA NA KAŠNjENjE !?!?!?
-         ...

NISU KOMUNALNE USLUGE shodno važećem Zakonu o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011) !!!

Punu logističku podršku u ovoj ORGANIZOVANOJ PLjAČKI od strane JKP "Infostan" pružaju opštinski i gradski organi, kao i ministarstvo nadležno za trgovinu i pružanje usluga, pa svojim NEČINjENjEM POSTAJU SAUČESNICI U VIŠE KRIVIČNIH DELA !!!

O ovome je obavešten Ustavni sud, Državna revizorska institucija i drugi, o PROTIVUSTAVNOSTI I PROTIVZAKONITOSTI GRADSKE ODLUKE o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" br. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014) DA SE ODRŽAVANjE OBJEKTA, SKUP GRAĐEVINSKIH, MAŠINSKIH I ELEKTRO RADOVA, PROGLASI KOMUNALNOM DELATNOŠĆU, SUPROTNO NAVEDENOM Zakonu o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011), Zakonu o planiranju i izgradnji (""Službeni glasnik RS", br. 132/2014 i 145/2014), Zakonu o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011) i Uredbi o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) !!!

Prvo javno tužilaštvo je odbacilo prijavu protiv ove ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE, ČIME SU I ONI POSTALI SAUČESNICI U PLjAČKI !!!

S poštovanjem,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
sudski veštak za građevinarstvo

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: subota, 25. oktobar 2014 18:01
To: Denis Perinčić
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High


From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: četvrtak, 5. jun 2014 20:55
To: 'lidija.stojanovic@mtt.gov.rs'
Cc: Denis Perinčić; Ognjen Petrovski; 'potrosac@politika.rs'; 'savetovalistepotrosaca@gmail.com'; 'tabloidmagazin@gmail.com'; 'redakcija@kurir-info.rs'; 'redakcija@blic.rs'; 'redakcija@novosti.rs'; Sindikat sudskih veštaka Srbije; Sindikat sudskih veštaka Srbije 2
Subject: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

kako JKP "Infostan", kao jedan od nosilaca ORGANIZOVANE, A NESANKCIONISANE PARTIJSKE PLjAČKE građana putem fakturisanja i naplate usluga koje NEMAJU KARAKTER KOMUNALNIH USLUGA, NIJE ODGOVORIO NA DOPIS OD 14.10.2013. GODINE (u prilogu) prema Članu 58. Zakona o zaštiti potrošača - NISU DALI ODGOVOR NA REKLAMACIJU, čime bi izvršili privredni prekršaj iz Člana 151. stav 1 tačka 42 Zakona o zaštiti potrošača, molim Vas da postupite u skladu sa Vašim nadležnostima.


S poštovanjem,

 

Dejan Ilić

FW: PARTIJSKI LOPOVLUK - ORGANIZOVANA PLjACKA

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: četvrtak, 23. avgust 2012 19:11
To: 'Marjanovic Srdjan-Nuky'
Subject: PARTIJSKI LOPOVLUK - ORGANIZOVANA PLjACKA

Poštovani g-dine Marjanoviću,

u vezi sa analizom investicionog održavanja i organizovane partijske pljačke, u kojoj su glavne uloge dodeljene JKP "Infostan" i JP "Gradsko stambeno", za rubriku "GRAĐEVINSKO ĆOŠE" u prilogu Vam dostavljam i saznanja, tj. komentar čitaoca BLIC-a:

BLIC
15.3.2012. godine


Nebojsa
Četvrtak, 15. 03. 2012. 19:38h
neregistrovan korisnik

Ako pomenuti nacrt zakona nije deo uobicajene predizborne demagogije, trebalo bi da sadrzi i odredbe o ukidanju INFOSTAN-a, jer je to parazitska drzavna organizacija cije odrzavanje i funkcionisanje dosta kosta gradjane, a njihova osnovna uloga je da preusmeravaju odredjeni deo prikupljenih sredstava u fondove politickih stranaka. A o nestrucnosti njihovog kadra ne treba trositi reci. Takodje bi trebalo predvideti sveobuhvatnu reorganizaciju "Gradskog stambenog" i redefinisanje nacina poslovanja ovoj javnog preduzeca koje je drsko privatizovalo svoje aktivnosti i konstantno zloupotrebljava svoj monopolisticki polozaj, na stetu gradjana. Moj glas ce ubuduce ici onoj stranci koja to sprovede u delo.


oborknez
Četvrtak, 15. 03. 2012.

Francuska i Americka revolucije koje su kamen temeljac demokratije, su bile anti-partijske od samog pocetka sto znaci da je partijski sistem sam po sebi anti-demokratski.


S' poštovanjem,

Dejan Ilić

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: Saturday, 14 September, 2013 07:41 AM
To: 'Sinidikat Vestaka'; Sindikat pravosuđa Srbije
Subject: FW: DA LI IMATE SNAGE DA ZAUSTAVITE ORGANIZOVANU PLjACKU ????
Importance: High

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: Sunday, 10 April, 2011 05:03 PM
To: 'jovana.stanisljevic@gov.rs'
Cc: 'ljubisa.dimitrijevic@mtu.gov.rs'
Subject: FW: DA LI IMATE SNAGE DA ZAUSTAVITE ORGANIZOVANU PLjACKU ????
Importance: High

Poštovani,

pošto smoljavi i slinavi Slobodan Milosavljević NIŠTA NIJE URADIO PO PITANjU PRIJAVE ZA NAPLAĆENE A NEISPORUČENE USLUGE, MOŽE SE SMATRATI DA JE SAUČESTVOVAO U VIŠE KRIVIČNIH DELA ŠTO PREDSTAVLJA TAKOĐE KRIVIČNO DELO.

Ovim putem podnosim prijavu protiv JKP Infostan i JP Gradsko stambeno, oba iz Beograda, Danijelova br. 33 zbog naplaćenih a NEIZVRŠENIH USLUGA NA ODRŽAVANjU STAMBENE ZGRADE U Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu.

Ovakva radnja se dešava godinama unazad i ministarstvo trgovina kome je prijava podneta novembra 2009. godine NE PREDUZIMA NIŠTA ČIME POSTAJE SAUČESNIK U ORGANIZOVANOJ PLjAČKI !!!

MOLIM DA PREDUZEMETE ODGOVARAJUĆI POSTUPAK KAKO BI SUZBILI KRIMINALNO PONAŠANjE ODGOVORNIH LICA IZ JKP Infostan i JP Gradsko stambeno !!!

Dejan Ilić

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: Thursday, 10 March, 2011 06:08 PM
To: 'slobodan.milosavljevic@mtu.gov.rs'
Subject: DA LI IMATE SNAGE DA ZAUSTAVITE ORGANIZOVANU PLjACKU ????
Importance: High

Poštovani,

od novembra 2009. godine, kada sam se obratio vašim nadležnim inspekcijskim službama po pitanju organizovane krađe od strane JKP Infostan i JP Gradsko stambeno za NAPLAĆENE A NEISPORUČENE USLUGE koje se odnose na održavanje stambenih zgrada, vaša inspekcija NIJE PREDUZELA NIŠTA !!!
I SLOVIMA: NIŠTA !!!!!

Iz vašeg ministarstva dobio sam neki anemičan, protokolan odgovor da je pritužba prosleđena i ništa više. KOME JE PROSLEĐENA ???? NEKOM MARSOVCU ILI U FIJOKU ?????

Čak sam Macuri Goranu poslao podrobnu analizu organizovane pljačke, ali se isti samo protokolarno zahvalio da je dobio materijal.
DA LI HOĆETE I VAMA DA PROSLEDIM ANALIZU NA 12 STRANA KAKO KRADU JKP Infostan i JP Gradsko stambeno ???????????????????????????????????????????????
Od novembra 2009. godine nemam saznanja koji je inspektor zadužen predmetom da utvrdi osnovanost navoda da su usluge NAPLAĆENE A NISU IZVRŠENE !!!
KOJE VI ZAKONE POŠTUJETE ????????????????????????????????
PARTIJSKE ?????????????????????????????????????????????????

ZBOG NEPOSTUPANjA OVOG MINISTARSTVA MOŽE SE SMATRATI DA DAJETE LOGISTIČKU PODRŠKU VAŠIM PARTIJSKIM DRUGOVIMA I DA UČESTVUJETE U KRIVIČNOM DELU: SAUČEŠĆE U KRIVIČNOM DELU ZLOUPOTREBE POLOŽAJA, PRIKAZIVANjE LAŽNOG STANjA I NEOSNOVANOG BOGAĆENjA !!!

DA VAS PODSETIM DA JE SAUČESTVOVANjE U KRIVIČNOM DELU TAKOĐE KRIVIČNO DELO !!!!

DA LI ĆETE URADITI NEŠTO ILI ĆETE OSTATI TAKO ANEMIČNI I PROZIRNI ???????????

Dejan Ilić

From: Dejan [mailto:ilicdejan@open.telekom.rs]
Sent: Monday, 14 February, 2011 04:58 PM
To: 'Tatjana Lazic'
Subject: RE: Postavite pitanje

Postovana g-djo ili g-djice Lazic,

molim vas da NE LUPETATE GLUPOSTI !!!! Mesecne racune mi ispostavlja JKP Infostan, A NE JP Gradsko stambeno !!!!

Vi biste morali da imate dokaz o ucinjenim uslugama na investicionom odrzavanjau stambene zgrade, KAO STO NEMATE I KAO STO MI NIKADA NISTE ODGOVORILI PO PISMENO PODNETOM DOPISU !!!!!

DA VAS PODSETIM DA JE SAUČESTVOVANjE U KRIVIčNOM DELU TAKOĐE KRIVIČNO DELO !!!!

SREĆA VAŠA DA VAS OVAJ FEUDALNOJEDNOPARTIJSKIPOLITIČKI "PRAVOSUDNI" SISTEM ŠTITI INAČE BI STE DAVNO ZAGLAVILI ZABELU ILI SREMSKU MITROVICU !!!!

MADA BI VAM LEPOGLAVA VIŠE I BOLjE PRISTAJALA.

I NEMOJTE VISE DA ME UZNEMIRAVATE VASIM BUDALASTIM ODGOVORIMA, DOVOLjNO JE STO ME MESECNO POTKRADATE VEC 10 GODINA. I NE SAMO MENE !!!!


-----Original Message-----
From: Tatjana Lazic [mailto:tatjana.lazic@infostan.co.rs]
Sent: Monday, 14 February, 2011 11:06 AM
To: Dejan Ilic
Subject: Re: Postavite pitanje


Postovani,
Infostan ne odrzava zgrade vec Gradsko stambeno preduzece.Njihov e-mail je
jpgs@stambeno.com.
S postovanjem
----- Original Message -----
From: "Dejan Ilic" <ilicdejan@open.telekom.rs>
To:< info@infostan.co.rs>
Sent: Monday, February 14, 2011 6:53 AM
Subject: Postavite pitanje

email: ilicdejan@open.telekom.rs
realname: Dejan Ilic
kome: Direktoru JKP Infostan
pitanje: HVALA STO ME REKETIRATE VEC 10 GODINA ZA NEIZVRSENE RADOVE NA
INVESTICIONOM ODRZAVANjU ZGRADE !!!
ime_i_prezime: Dejan Ilic
==================================

REMOTE_ADDR=109.92.197.19
HTTP_USER_AGENT=Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;
.NET CLR 2.0.50727; AskTbGOM2/5.9.1.14019)
-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1204 / Virus Database: 1435/3442 - Release Date: 02/13/11

From: Dejan [mailto:ilicdejan@nadlanu.com]
Sent: Thursday, 05 August, 2010 07:23 PM
To: 'office@uts.org.rs'; 'muprs@mup.gov.rs'
Cc: 'zastitnik@zastitnik.rs'
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

obraćamo Vam se u nameri da Vas upoznamo i upozorimo na nedozvoljeno i protivpravno ponašanje JKP Infostan zbog neosnovane naplate za usluge na održavanju stambenih zgrada, koja se vrši kroz uplatnice sistema objeninjene naplate.

Nakon uočenih nepravilnosti obratili smo se počiniocu prekršaja, nadležnim inspekcijskim službama u okviru gradske uprave i ministarstava, kao i gradonačelniku grada Beograda, ali bez adekvatnog odgovora i pokretanja postupka da se ova procedura zaustavi i uvede u zakonom propisane postupke.

Ono što zabrinjava je da ustanove i institucije čija je prevashodna uloga primena i zaštita zakonitosti ne preduzimaju odgovarajuće mere da se ove višegodišnje nepravilnosti u naplati usluga spreče i time žaštiti javni interes korisnika.
Na ovako organizovan način odvojena materijalna sredstva se ne upotrebljavaju namenski, što za posledicu ima urušavanje kvaliteta očekivanih usluga na održavanju stambenih objekata, kao i samog stambenog fonda.

Ovakvo ponašanje navedenih institucija može se smatrati monopolistički, jer sve vlasnike stanova i korisnike usluga stavlja u neravnopravan položaj bez mogućnosti ostvarivanja svojih zakonom zagarantovanih prava.

Srdačan pozdrav,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
stalni veštak za građevinarstvo

Aleksandar Trišić, dipl. inž. arh.
stalni veštak za građevinarstvo i arhitekturu

From: Dejan [mailto:ilicdejan@nadlanu.com]
Sent: Tuesday, 09 February, 2010 17:50
To: 'predstavke.vss@vrh.sud.rs'
Cc: 'vss@vrhovni.sud.sr.gov.yu'; 'ljupka.nikolic@vrhovni.sud.sr.gov.yu'; 'gradjansko.vss@vrh.sud.rs'
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High

Poštovani,

povodom dopisa koji je upućen u vezi NAPLAĆENIH A NEISPORUČENIH mesečnih USLUGA od strane združenih snaga JKP "Infostan" i JP "Gradsko stambeno", u prilogu vam dostavljam pravno-tehničku analizu potrebnih uslova za izvođenje INVESTICIONIH RADOVA NA ODRŽAVANjU OBJEKATA KOJI NE MOGU IMATI AKONTATIVNI KARAKTER "MESEČNE ČLANARINE" a što je u direktnoj suprotnosti sa propisima iz investicione izgradnje, odnosno građevinarstva.

Čak je i šifra delatnosti JP "Gradsko stambeno" za obavljanje pojedinih radova na investicionom održavanju diskutabilna.


Srdačan pozdrav,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.

From: Dejan [mailto:ilicdejan@nadlanu.com]
Sent: Monday, 28 December, 2009 22:35
To: 'prvisud@sbb.rs'; 'info@drugisudbg.org.yu'; 'trecisud@yahoo.com'; Četvrti opštinski sud; 'petisud@yahoo.com'; 'office@petisud.com'; 'jaserbia@verat.net'; 'office@pravosudna-mreza.org.rs'; 'djurica.tatjana@beograd.tr.sud.rs'; 'djuranovic.stevo@beograd.tr.sud.rs'
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!! - da li smo malo "pokraduckani" ???
Importance: High


From: Dejan G. Ilic
Sent: Monday, December 28, 2009 9:33 AM
To: 'kabinet@dri.gov.rs'
Subject: FW: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!!
Importance: High


From: Dejan [mailto:ilicdejan@nadlanu.com]
Sent: Sunday, 27 December, 2009 17:08
To: 'slobodan.milosavljevic@mtu.gov.rs'; 'ljiljana.stankovic@mtu.gov.rs'
Cc: 'informacije@mfin.gov.rs'; 'kabinet@mfin.gov.rs'; 'Beoinfo'
Subject: Prijava na naplacene a NEISPORUCENE usluge !!!
Importance: High

Poštovani,

ovim putem želim da ukažem na nepravilnosti u obračunu naplaćenih a NEISPORUČENIH sledećih usluga, obračunatih od strane JKP INFOSTAN.
U uplatnici objedinjene naplate za izvršene komunalne usluge, koju je dostavio JKP INFOSTAN za novembar 2009. godine, u koloni 1 - "Usluga" prikazane su između ostalog i sledeće stavke sa novčanim iznosom:

·         ODRŽAVANjE KROVA            = 98,19 din
·         ODRŽAVANjE ZGRADE          = 58,91 din
·         ODRŽAVANjE FASADE          = 39,12 din

Analizom ove uplatnice, a imajući saznanja iz oblasti građevinarstva, naročito investicione izgradnje i investicionog održavanja, mišljenja sam da je izvršen pogrešan obračun, koji nema utemeljenja u zakonskim odredbama za ovu vrstu radova.

U nastavku iznosim dokaze, a nešto od toga je navedeno i u prilogu koja pitanja je neophodno postaviti nadležnim gradskim službama JKP INFOSTAN i JP Gradsko stambeno, kao i Sekretarijatu za finansije gradske uprava grada Beograda.

Prvo i osnovno:

Navedene stavke ODRŽAVANjE KROVA, ODRŽAVANjE ZGRADE i ODRŽAVANjE FASADE NIKAKO NE SPADAJU U KOMUNALNE DELATNOSTI, da bi za njih važile odredbe Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98) !!!

U Članu 4. ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Službeni glasnik RS", br. 16/97, 42/98) definisani su koji su to radovi koji se imaju smatrati komunalnim delatnostima:
"Komunalne delatnosti, u smislu ovog zakona, su delatnosti proizvodnje i isporuke komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga, koji su nezamenjiv uslov života i rada građana i drugih subjekata na određenom području, i to:
1) prečišćavanje i distribucija vode;
2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
3) proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom;
4) prevoz putnika u gradskom saobraćaju;
5) održavanje čistoće u gradovima i naseljima u opštini;
6) uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina;
7) održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina u gradovima i drugim naseljima i javna rasveta;
8) održavanje deponija;
9) uređenje i održavanje groblja i sahranjivanje."

Neki od ovih, gore pobrojanih radova tj. komunalnih delatnosti se nalaze eksplicitno prikazani na uplatnici objedinjene naplate, što je nesporno.

Ono što je sporno je da ODRŽAVANjE KROVA, ODRŽAVANjE ZGRADE i ODRŽAVANjE FASADE spadaju u kategoriju građevinskih, investicionih radova i za njih važe zakonska i podzakonska akta iz oblasti građevinarstva !!!

Navedene stavke, po svom karakteru, tj. vrsti i obimu spadaju u građevinske radove, investicionog karaktera, definisane su u Članu 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) i izvode se po potrebi, a naročito po prethodnoj analizi neophodnosti izvođenja i uz sve uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti građevinarstva.

U NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA U GRAĐEVINARSTVU-oblast visokogradnje, u svesci 3, gore navedeni radovi (održavanje krova i održavanje fasade) spadaju u grupu zanatsko-završnih radova u građevinarstvu !!!
Dokaz: fotokopija NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU- oblast visokogradnje, u sveska 3 (u prilogu žalbe)

Opis i definicije krovopokrivačkih radova označene su kao GN-361-101 do GN-361-112, na strani 93.
Opis i definicije izolaterskih radova označene su kao GN-561-101, na strani 251.
Opis i definicije fasaderskih radova označene su kao GN-421-101 do GN-421-116, na strani 105

Ako se ima u vidu koji sve radovi spadaju u investiciono održavanje jedne stambene zgrade, shodno Članu 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) a ima ih navedeno ukupno 24, onda je poptuno nejasno iz kog razloga su posebno prikazane stavke "održavanje krova" i "održavanje fasade" kada postoji međusobna povezanost i zavisnost pojedinih radova u tehničko-tehnološkom smislu njihovog izvođenja.
Dokaz: prilog-sisak radova na investicionom održavanju stambene zgrade, shodno Članu 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93)

Krov i fasada su elementi zgrade pa nije logično posebno ih prikazivati i fakturisati uslugu za njihovo održavanje, ako je već prikazano i fakturisano ODRŽAVANjE ZGRADE !!!
Bolje je postaviti pitanje: šta je sve od usluga pruženo prilikom održavanja zgrade, shodno Članu 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) ?

Da bi ovi radovi na investicionom održavanju zgrade (održavanje krova, održavanje fasade i održavanje zgrade) bili izvedeni i u krajnjem ishodu ova usluga bila naplaćena na zakonit način, bilo od JKP INFOSTAN ili koga drugog, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:
·         da je Skupština zgrade donela i usvojila program održavanja stambene zgrade prema Zakonu o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001)
·         da je akt Skupštine zgrade o načinu organizovanja održavanja stambene zgrade dostavljen gradskoj upravi na verifikaciju prema Zakonu o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001)
·         da je stručno tehničko lice izradilo program održavanja stambene zgrade, u svemu prema zakonskim odredbama propisanim za ovu oblast
·         da je na zakonom propisan način sproveden postupak izbora izvođača radova na održavanju stambene zgrade, a prema usvojenoj tehničkoj dokumentaciji
·         da se izvrši prijava radova nadležnom organu, izvedu radovi u svemu na zakonom propisan način za oblast građevinarstva (tu se podrazumeva kontrola kvaliteta i količine izvedenih radova, ispostava privremenih i okončane situacije, vođenje i kontrola građevinske dokumentacije, dostavljanje atesta i potvrda o kvalitetu izvedenih radova, garancija na izvedene radove i sve ostalo što je neophodno za tu vrstu radova u građevinarstvu)

U prilogu su pitanja koja bi trebalo postaviti JKP INFOSTAN, JP Gradsko stambeno kao i organima uprave: tržišnoj inspekciji, Sekretarijatu za finansije gradske uprave grada Beograda, ministarstvu finansija.

REZIME:

Krov i fasada su jedni od više elemenata od kojih se sastoji zgrada.
Radovi na održavanju krova i fasade NISU NIŠTA DRUGO TO RADOVI KOJI SU DEFINISANI POMENUTIM NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA U GRAĐEVINARSTVU-oblast visokogradnje, sveska 3, to su investicioni radovi, a ne radovi iz komunalne delatnosti, pa za njih važe propisi iz oblasti investicione izgradnje.
Ovi radovi nemaju karakter "osiguranja" da bi se njihova vrednost unapred predujmila, oni se izvode po nužnosti po svim pravilima i postupcima koje propisuje Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009 od 3.9.2009. godine), što će dalje reći da je potrebu njihovog izvođenja neophodno da sagleda ovlašćeno stručno tehničko lice, koje ispunjava sve zakonom propisane uslove.

Da li je ovaj postupak (izođenje radova i naplata) u celosti sproveden na zakonit način ?


Iskazano matematički to izgleda ovako: za prosečan stan od 58 m2, neosnovano i protivpravno je više naplaćeno 196,22 din.
Pretpostavimo da u Beogradu ima milion stanova, protivpravan prihod koji je JKP INFOSTAN ostvario iznosi: 196,22*1.000.000=196.220.000,00 din mesečno.
Ko i kako raspolaže ovim sredstvima ?

U praksi to bi izgledalo da je Beograd u oktobru bio pod opsadom građevinskih skela da bi bilo koja intervencija na fasadi bila urađena, krovovi stambenih zgrada bi vrveli od radnika, isped ulaza bi bio istovaren građevinski materijal neophodan za izvođenje radova na održavanju krovova i fasada, što dalje znači da bi bila uposlena kompletna građevinska operativa (pokazao bi se nedostatak radnika za izvođenje ovih radova), ne bi bilo štrajkova radnika TRUDBENIKA-MONTERRA, a komunalna i građevinska inspekcija bi imale pune ruke posla, kao i građevinska administracija da sve izvedene radove pokrije odgovarajućom građevinskom dokumentacijom (ponude, predmer i predračun, građevinski dnevnik, građevinske knjige, prijave radova, atesti, garancije, privremene i okončana situacija, ...).

Naravno da svega ovoga nema, jer radovi tj. usluga NIJE NI IZVRŠENA, ali se zato uredno fakturiše !!!


Na osnovu svega gore iznetog, molim da mi se omogući učešće u postupku, shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 31/01).
Ujedno molim da mi se, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, dokumentuje na koji način i kada su izvršene usluge održavanja krova i fasade, kao i koji su to radovi izvedeni na održavanju zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, sve u slučaju da su ti radovi stvarno izvedeni.
U suprotnom molim da se izvrši povraćaj više i nezakonito naplaćene usluge koja NIJE IZVRŠENA od strane JKP INFOSTAN, sa sve zakonskom zateznom, pripadajućom kamatom ili da se sledeći račun JKP INFOSTANA umanji za iznos više naplaćene a NEIZVRŠENE USLUGE koji će u sebi sadržati i zakonsku zateznu kamatu !!!


S' poštovanjem,

Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
stalni veštak za građevinarstvo

P.S. Sličan način pogrešnog obračuna možete naći kod stanara stambene zgrade u Ul. Gramšijeva br. 8A na Novom Beogradu. Stanari te zgrade su platili radove na popravci-sanaciji ravnog krova stambene zgrade, vrednost radova je bila otprilike 2.000.000,00 din. Sada se ponovo kroz uplatnice JKP INFOSTAN svakog meseca naplaćuju ti isti radovi koji su izvedeni pre dve godine, a pitanje je da li su i tada izvedeni u skladu sa svim gore navedenim zakonima iz oblasti investicionih radova.

pitanja za JKP INFOSTAN i JP Gradsko stambeno, a u vezi sa specifikacijom usluga iz kolone 1 i naplaćenih troškova za iste, prikazane na obrascu objedinjene naplate za novembar 2009. godine


  1. Da li vam je od strane gradske uprave grada Beograda ili od strane uprave gradske opštine Novi Beograd dostavljen akt Skupštine zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu o načinu organizovanja poslova održavanja stambene zgrade na pomenutoj adresi, a shodno Članu 26. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) ?

Ukoliko vam je dostavljen ovaj akt, molim da mi dostavi fotokopija istog.

  1. Ko je (imenom i prezimenom) i kada (tačan datum) u ime stambene zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu sklopio ugovor sa javnim preduzećem za stambene usluge za obavljanje poslova na održavanju zgrade, u skladu sa Članom 27. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) ?

          Molim da mi se dostavi fotokopija tog ugovora, zaključenim sa JP Gradsko stambeno.

  1. Molim da mi se, shodno Članu 28. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001), dostavi fotokopija ugovora o održavanju stambene zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, a naročito u pogledu:
          1) načina obavljanja radova na održavanju zgrade, održavanju krova i održavanju fasade
          2) cenu, način i uslove plaćanja za obavljanje poslova na održavanju
          3) način izveštavanja Skupštine zgrade o izvršenim poslovima na održavanju
          4) međusobna prava i obaveze u slučaju neizvršenja ili neblagovremenog izvršenja radova na održavanju

  1. Molim da mi se, shodno Članu 29. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) dostavi nalog službenog lica koje vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, po kom osnovu su JP Gradsko stambeno povereni poslovi na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu.

  1. Po kom osnovu, kojom metodologijom i na osnovu kojih zakonskih dokumenata JKP INFOSTAN fakturiše vrednost usluge za izvedene radove na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ako se ima u vidu Član 29. stav 2. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) ?

  1. Na osnovu kojih zakonskih dokumenata dokazujete jediničnu cenu, obračunsku jedinicu mere i količine izvedenih radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ako se imaju u vidu zakonske odredbe za izvedene radove u građevinarstvu, kao i Član 29. stav 6. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) i Član 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) ?

  1. Shodno Članu 30. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001) koje je to službeno lice (ime i prezime, stručna sprema, nivo obrazovanja) procenilo (ako jeste i pismeni dokaz o tome) da postoji neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra da je bilo potrebno izvesti radove na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu ?

  1. Da li postoji rešenje kojim se nalaže JP Gradsko stambeno da izvede radove na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, po kom osnovu ako se ima u vidu naročito Član 31. stav 2. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001), a koji su prikazani i fakturisani kroz obrazac objedinjene naplate za novembar 2009. godine ?

  1. Molim da mi se dostavi dokaz ili omogući uvid u dokumentaciju koja dokazuje stvarno izvedene količine radova (građevinska knjiga i građevinski dnevnik izvođača radova, privremene i okončana situacija) na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, a imajući u vidu Član 31. stav 4. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95,46/98 i 1/2001).

10.   Molim da mi precizno definišete pojmove, koji su prikazani u koloni 1-Usluga u obrascu objedninjene naplate za novembar 2009. godine: "održavanje krova", "održavanje zgrade" i "održavanje fasade" imajući u vidu Član 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93).

11.   Kolike su vam sledeće osnovice: površina krova i površina fasade za stambeni objekat u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, na bazi kojih ste pravili pojedinačni obračun zaduženja po svakom stanu, kao i izvor ovih tehničkih podataka (tačan naziv tehničke dokumentacije), odakle ste dobili validne podatke, kakav i koji ste matematički model obračuna-zaduženja primenli (glasilo u kome je objavljeno) ?

12.   Ko vam je (tačno ime i prezime) i kada (tačan datum) dostavio Odluku, odnosno program održavanja zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, u svemu prema Članu 4. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93) ?

          Molim da mi se dostavi fotokopija te Odluke-programa, ukoliko ista postoji kao i predračun potrebnih sredstava za izvođenje tih radova.

13.   Da li postoji ponuda (predmer i predračun) od ovlašćenog lica za izvođenje radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu ?

          Molim da mi se dostavi fotokopija te ponude za izvođenje radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu.

14.   Da li postoji prijava radova nadležnom organu za izvođenje radobva na održavanju krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu ?

          Molim da mi se dostavi fotokopija te prijave radova za izvođenje radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu.

15.   Da li postoji potvrda nadležnog organa o prijavi radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu ?

          Molim da mi se dostavi fotokopija te potvrde o prijavi radova za izvođenje radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu.

16.   Ko je bio izvođač radova i odgovorni izvođač radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ukoliko su isti radovi izvedeni ?

17.   Ko je bio nadzorni organ na kontroli izvođenja radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ukoliko je bilo izvođenja tih radova ?

18.   Da li postoje privremene i okončana situacija za izvedene radove na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, kao i ko je potpisao u ime Skupštine stanara zgrade u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ukoliko su ti radovi zaista i izvedeni ?

19.   Da li je vođen građevinski dnevnik, da li je popunjavana građevinska knjiga i ostala zakonom propisana dokumentacija za izvođenje ovih radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ukoliko su isti izvođeni ?

20.   Da li postoji dokaz o kvalitetu izvedenih radova i zapisnik o primopredaji izvedenih radova za izvedene radove na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu, ukoliko su isti izvedeni ?

21.   Da li postoji garancija za kvalitet izvedenih radova na održavanju zgrade, krova i fasade na stambenom objektu u Ul. Gramšijeva br. 4A na Novom Beogradu i koliki je garantni rok za radove koji su fakturisani za novembar 2009. godine ?

22.   Ako se ima u vidu Član 3. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik RS", br. 43/93), kao i vrsta i složenost radova na održavanju zgrade, krova i fasade na bilo kom stambenom objektu, onda celishodnost i potrebu njihovog izvođenja, kao i tehničko rešenje može propisati samo ovlašćeno tehničko lice, po propisima i procedurama koje su definisane Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009 od 3.9.2009. godine). Da li je ovaj postupak u celosti sproveden na zakonit način ?

          Molim da mi se dostavi dokaz o tome, o sprovedenoj zakonskoj proceduri.

23.   Postupak ugovaranja izrade tehničke dokumentacije za održavanje zgrade, krova i fasade na bilo kom stambenom objektu, kao i samo izvođenje tih radova podleže zakonom propisanom postupku i procedurama pred nadležnim organom. Da li je ovaj postupak u celosti sproveden na zakonit način ?

          Molim da mi se dostavi dokaz o tome, o sprovedenoj zakonskoj proceduri.

 

Нема коментара: