понедељак, 25. април 2016.

Aktivistkinje Korupcija Novi Beograd na informativnim razgovorima

Aktivistkinje Korupcija Novi Beograd na informativnim razgovorima zbog ugrožavanja bezbednosti i ustavnog poretka i širenja panike i to samo 24 časa nakon okončanja izbora!
Krivicni zakonik - Član 138.

Ugrožavanje sigurnosti

Član 138.

(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost građana ili druge teške posledice,
kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.
(3) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema predsedniku Republike, narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji Ustavnog suda, sudiji, javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca i licu koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja,
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
 
http://profisistem.com/zakoni/strana/535

Нема коментара: